טיפול בעזרת בעלי חיים

אני יכול לדבר עם החיות, והחיות מדברות איתיר דוליטל)