מדיניות ביטולים:
• עד שבועיים לפני תחילת הקורס/ הסדנה – החזר מלא.
• שבועיים לפני תחילת הקורס/ הסדנה – החזר של 50%.
• לאחר תחילת הקורס/ הסדנה – החזר על החלק היחסי מהמחיר בגין החלק היחסי שהשתתפו בקורס/ בסדנה.