קית מיצ’לאק ממישיגן לומד טבע ישראלי ב”חווה ואדם”

/
איזה סבירות יש שמשהו שטיפס על הרי צפון אמריקה יגיע לחוות "אד…