• מפגש אימהות, בנות מצווה, צמחים ואדמה- אפריל 2022

    1,500.00
  • מתקני בישול ואפייה – מאי 2022

    800.00
  • סדנת מבוא לבניה באדמה- פברואר 2022

    250.00