טופס הרשמה כנס בני חווה/ Registration Form Community Meeting

  • נשמח אם תציין מה היה התפקיד שלך בחווה או באיזה תכנית השתתפת ובאיזו שנה. Please tell us what your position on the farm was, or in which program you participated and in what year.